Projekty Unijne

loga

"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów gruntowych.

Operacja została zrealizowana i dofinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020
W ramach operacji zakupiono:
1. Ciągnik rolniczy John Deere
2. Przyczepa 1-osiowa PRONAR
3. Ładowacz czołowy

Wartość dofinansowania ze środków EU wyniosła 80.000,00 zł. Celem zrealizowanej operacji było: podniesienie wartości produktów akwakultury przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych oraz utrzymanie miejsc pracy w obiekcie hodowli materiału obsadowego w obiekcie Sorkwity.