Projekty Unijne

loga

"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów gruntowych.

Operacja została zrealizowana i dofinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020
W ramach operacji zakupiono:
1. Ciągnik rolniczy John Deere
2. Przyczepa 1-osiowa PRONAR
3. Ładowacz czołowy

Wartość dofinansowania ze środków EU wyniosła 80.000,00 zł. Celem zrealizowanej operacji było: podniesienie wartości produktów akwakultury przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych oraz utrzymanie miejsc pracy w obiekcie hodowli materiału obsadowego w obiekcie Sorkwity.

Projekt w ramach Priorytetu 2.
Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Zakupiony samochód - chłodnia do transportu ryb przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i rentowności naszego przedsiębiorstwa w sektorze akwakultury.

Zakupiony samochód został oklejony naklejkami informującymi o przyznanej pomocy unijnej

Celem operacji jest wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na użytkowanych jeziorach obszaru LSR poprzez zakup jednostki pływającej.

Operacja polegała na zakupie łodzi patrolowej służącą rybakom brygady Zgon i strażnikom Gospodarstwa do zwalczania kłusownictwa.