Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na dokończenie budowy i wyposażenie łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa – Troll Master 800 B-C3 wykonanej z laminatu o następujących parametrach:

 1. długość – ok. 8 metrów.
 2. szerokość – ok. 2,5 metra.
 3. wysokość boczna – ok. 1,1 metra.
 4. zanurzenie max. 0,4 metra.
 5. jednostka napędowa – silnik zaburtowy minimum 60 kM.

Zakres prac dotyczy zakupu brakujących elementów wyposażenia oraz dokończenia budowy łodzi Troll Master 800 B-C3 zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

 1. Tapicerowany fotel sternika i pasażera
 2. Luk dachowy sterówki
 3. Dwa boczne okna otwierane, okno czołowe
 4. Wycieraczka elektryczna
 5. Maszt nawigacyjny
 6. Trzy lampy nawigacyjne
 7. Szperacz
 8. Naświetlacze pokładu
 9. Lampki oświetlenia kabiny
 10. Sygnał dźwiękowy
 11. Dwa koła ratunkowe z uchwytami
 12. Sześć poręczy dachowych + poręcz boczna
 13. Trzy tablice elektryczne z 15 włącznikami i gniazdem ładowania
 14. Wskaźnik rozładowania baterii
 15. Kosz dziobowy
 16. Kotwica z uchwytem
 17. Zbiornik paliwa + wlew + odpowietrzenie
 18. Czujnik i wskaźnik poziomu paliwa
 19. Dwa akumulatory + wyłącznik główny
 20. Instalacja elektryczna
 21. Pompa ręczna
 22. Elektryczna pompa zęzowa z pływakiem automatycznym
 23. Poręcze burtowe
 24. Trzystopniowa drabinka zaburtowa
 25. Cztery odbijacze
 26. Dziobowy uchwyt holowniczy
 27. Stopień boczny
 28. Bosak z uchwytami
 29. Zatrzask drzwi sterówki
 30. Pulpit sterowy
 31. Silnik YAMAHA 60 KM High Trust 4-suw z manetką , maszynką sterową, kierownicą i cięgnami
 32. Koje kabinowe z materacami
 33. Echosonda z GPS Garmin Striker Plus 9”

1. Termin składania ofert upływa do dnia: 14.11.2019r. o godz. 15.00
2. Oferta może być składana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście. Oferta która wpłynie po 14.11.2019r. po godz. 15.00 nie zostanie uwzględniona.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Łączna cena netto – 80%
b) Czas wykonania od momentu złożenia zamówienia ( w tygodniach) – 20%
5. Z ogłoszonego przetargu na dokończenie budowy i wyposażenie łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa – Troll Master 800 B-C3 wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie. Załącznik nr 1.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
7. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 29..10.2019 r.
8. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe