Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy

Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Samochód ciężarowy o ładowności około 7 ton z zabudową skrzyniową.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest samochód ciężarowy typu „dystrybucja” o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, ładowności około 7 ton.
- kabina: dzienna, kierowca + dwóch pasażerów, fotel kierowcy pneumatyczny
- zawieszenie: przód resory, tył poduszki pneumatyczne
- jednostka napędowa: moc co najmniej 140 kW
- skrzynia biegów: manualna
- blokada tylnego mostu
- zabudowa: skrzynia ładunkowa o wymiarach długość 5300 mm, szerokość  2550 mm, wysokość 600 mm. Podłoga ze sklejki wodoodpornej, burty aluminiowe, dzielone, łatwe do demontażu. Słupy narożne i środkowe stalowe, odkręcane. Rama podłogowa stalowa, wzmocniona i ocynkowana ogniowo. Ściana przednia, do wysokości kabiny, stalowa, wzmocniona. W ramie podłogowej i podłodze trwale wbudowane gniazda montażowe do przykręcania basenów transportowych dla ryb w ilości 5 szt. na stronę. W ścianie przedniej gniazda do montażu uchwytów na butle z tlenem oraz skrzynię przepływomierzy.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
 1. Cena netto 60 %
 2. Termin realizacji zamówienia 30%
 3. Wyposażenie w standardzie 10%

Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 60 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,60. Maksymalna liczba punktów 60.
2. Termin realizacji zamówienia:
Znaczenie procentowe kryterium : 30 %. Zasady punktacji: oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 30 pkt., druga w aspekcie terminu 20 pkt. kolejna 10 pkt. następne 0 pkt.
3. Wyposażenie w standardzie:
Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji: oferta z najbogatszym wyposażeniem w standardzie ( bez dopłaty) otrzyma 10 pkt.

Termin składania ofert.
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia  zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.
Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia
- wartość oferty netto/brutto
- termin realizacji zamówienia

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe