Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na zakup łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa.

1. Przedmiotem zamówienia jest łódź motorowa z laminatu o następujących parametrach:
a) długość – ok. 8 metrów.
b) szerokość – ok. 2,5 metra.
c) wysokość boczna - ok. 1,1 metra.
d) zanurzenie max. 0,4 metra.
e) jednostka napędowa - silnik zaburtowy minimum 60 kM.

2. Gospodarstwo Rybackie ustala kryteria punktowe, w skali od 0 do 10, przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty - w przypadku ich spełnienia.

3. Termin składania ofert na zakup łodzi - 8.01 - 23.01 2019r.

4. Kryteria oceny oferty ustalone przez zamawiającego tj. Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie:
a) kryterium ceny łodzi w skali od 0 – 10 pkt. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 200 000 zł. 5 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 220 000 zł. a 0 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 250 000 zł. brutto.
b) kryterium terminowości i sposobu finansowania zakupu łodzi w skali od 0 – 10 pkt.. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 6 mc-y od daty podpisania umowy i bez współfinansowania. 5 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 8 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 50%, 0 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 12 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 80%

5. Z ogłoszonego przetargu na zakup łodzi patrolowej wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie.

6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

7. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 08.01.2019 r.

8. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Wymagania:

1. Kabina w części dziobowej
2. Tapicerowany fotel sternika i pasażera
3. Luk dachowy sterówki
4. Dwa boczne okna otwierane
5. Wycieraczka elektryczna
6. Maszt nawigacyjny
7. Trzy lampy nawigacyjne
8. Naświetlacze pokładu
9. Lampki oświetlenia kabiny
10. Sygnał dźwiękowy
11. Dwa koła ratunkowe z uchwytami
12. Poręcze dachowe
13. Trzy tablice elektryczne z 15 włącznikami i gniazdem ładowania
14. Wskaźnik rozładowania baterii
15. Kosz dziobowy
16. Kotwica z uchwytem
17. Zbiornik paliwa około 80 l + wlew + odpowietrzenie
18. Czujnik i wskaźnik poziomu paliwa
19. Dwa akumulatory + wyłącznik główny
20. Instalacja elektryczna
21. Pompa ręczna
22. Elektryczna pompa zęzowa z pływakiem automatycznym
23. Poręcze burtowe
24. Dwie rufowe platformy okołosilnikowe
25. Trzystopniowa drabinka zaburtowa
26. Pokrywa silnika
27. Dziobowy uchwyt holowniczy
28. Bosak z uchwytami
29. Koje kabinowe z materacami i bakistami na środki ratunkowe
30. Echosonda z GPS 9”
31. Podwójne dno z balastem betonowym 500-700kg
32. Stępki denne chroniące poszycie dna
33. Komory wypornościowe zapewniające niezatapialność łodzi
34. Materiał z którego jet wykonana jednostka - laminat poliestrowo-szklany

pobierz