Złów rybę

Wykaz jezior

Wykaz jezior Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie udostępnionych do wędkowania
 

Lp Nazwa jeziora Powierzchnia w ha Warunki wędkowania Gmina
1. Krzywe        144,00  Brzeg i Łódź Mrągowo
2. Dobrynek          36,08 Brzeg i Łódź Mrągowo
3. Sutapie Wielkie          23,88 Brzeg i Łódź Mrągowo
4. Wierzbowskie       105,40 Brzeg i Łódź Mrągowo
5. Janowskie         18,18 Brzeg i Łódź Mrągowo
6. Kujno         28,52 Brzeg i Łódź Mrągowo
7. Sarż         73,06 Brzeg i Łódź Mrągowo
8. Juksty      318,79 Brzeg i Łódź Mrągowo
9. Muntowskie           8,52 Brzeg i Łódź Mrągowo
10. Probark      206,90 Brzeg i Łódź Mrągowo
11. Czarne       78,30 Brzeg i Łódź Mrągowo
12. Juno     383,69 Brzeg i Łódź Mrągowo
13. Kiersztanowskie     147,02 Brzeg i Łódź Mrągowo
14. Kocie       44,76 Brzeg i Łódź Mrągowo
15. Piecuch         7,83 Brzeg i Łódź Mrągowo
16. Ruskowiejskie      30,70 Tylko Brzeg Mrągowo
17. Rydwągi      62,69 Brzeg i Łódź Mrągowo
18. Salent Duży    244,43 Brzeg i Łódź Mrągowo
19. Salent Mały    101,30 Brzeg i Łódź Mrągowo
20.. Zalec Duży      40,35 Brzeg i Łódź Mrągowo
21. Karwie      56,46 Brzeg i Łódź Mrągowo
22. Notyst    149,00 Brzeg i Łódź Mrągowo
23. Czos    279,0977 Brzeg i Łódź Mrągowo
24. Sutapie Małe      19,1191 Brzeg i Łódź Mrągowo
25 Gieląd    444,24 Brzeg i Łódź Sorkwity
26. Piłakno    252,84 Brzeg i Łódź Sorkwity
27. Lampasz      93,43 Brzeg i Łódź Sorkwity
28 Pustnik      32,82 Brzeg i Łódź Sorkwity
29. Lampackie    185,86 Brzeg i Łódź Sorkwity
30. Warpuny      51,30 Tylko Brzeg Sorkwity
31. Zyndaki      41,28 Brzeg i Łódź Sorkwity
32. Jełmuń    110,49 Brzeg i Łódź Sorkwity
33. Stromek    116,79 Brzeg i Łódź Sorkwity
34. Białe    376,20 Brzeg i Łódź Sorkwity
35. Dłużec    126,97 Brzeg i Łódź Piecki
36. Ganty      78,98 Brzeg i Łódź Piecki
37. Szklarnia      19,30 Brzeg i Łódź Piecki
38. Zdrężno        8,79 Brzeg i Łódź Piecki
39. Wągiel       145,80 Brzeg i Łódź Piecki
40. Majcz Duży       162,49 Brzeg i Łódź Piecki
41. Majcz Mały         20,88 Brzeg i Łódź Piecki
42. Kiełbonki         34,20 Brzeg i Łódź Piecki
43. Kołowin Duży         81,12 Brzeg i Łódź Piecki
44. Krutyń         54,89 Zakaz wędkowania Piecki
45. Mojtyny         28,80 Brzeg i Łódź Piecki
46. Mokre      814,78 Brzeg i Łódź Piecki
47. Nawiady      213,85 Brzeg i Łódź Piecki
48. Uplik        64,69 Brzeg i Łódź Piecki
49. Zdróżno      252,30 Brzeg i Łódź Piecki
50. Kołowinek        19,62 Brzeg i Łódź Piecki
51. Zyzdrój Wielki     214,66 Brzeg i Łódź Piecki
52. Świętajno     182,82 Brzeg i Łódź Świętajno
53. Kierwik       60,46 Brzeg i Łódź Świętajno
54. Spychowo       54,64 Brzeg i Łódź Świętajno
55. Zyzdrój Mały       62,73 Brzeg i Łódź Świętajno
56. Pierwoj     143,63 Brzeg i Łódź Biskupiec
57. Jełmuń       26,28 Brzeg i Łódź Sorkwity
58. Szpigiel       11,02 Brzeg i Łódź Reszel
             ogółem 7.197,0268

Punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich:

Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 22 tel 89 7423422
Sklep wędkarski Barbara Kawałek 11-700 Mrągowo ul Konopnickiej 2Tel. 605660888
Sklep Wędkarski Pasja s.c. 11-700 Mrągowo ul Brzozowa 16CTel. 690424722
PHU Milan (PTTK Piecki) 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 60       Tel.89 7421145
PTTK Sorkwity Tel. 606627503
Rybaczówka Zgon 5 Tel. 660477609
Rybaczówka Spychowo ul Rybacka Tel. 606991153
Sklep Wędkarski Świętajno 12-140 Świętajno ul. Mickiewicza   Tel. 534190279
Sklep Wędkarski Szczytno Tel 606210536
PZW Mojtyny ( Ośrodek wypoczynkowy) Tel. 505332192
Sklep Wędkarski Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul Traugutta 7Tel.89 7523934

 

Regulamin

Regulamin Wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Gospodarstwo Rybackie Mrągowo udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora wymienione w niniejszym regulaminie. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo.

2. Wędkujący zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.

3. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba  posiadająca dokumenty uprawniające do takiego połowu-tj. zezwolenie oraz kartę wędkarską, którą wydaje starosta. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

4. W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do 14 lat, przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia.

5. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek ustalić do kogo należy łowisko i jakie obowiązują na nim zasady wędkowania.

 

TERMINY I PORY WĘDKOWANIA

1. Z brzegu: 1 kwietna -30 listopada (od świtu do zmierzchu)

2. Z łodzi: 1 czerwca – 30 listopada (od świtu do zmierzchu)

3. W nocy – zakaz połowu

 

DOZWOLONA ILOŚĆ WĘDEK

1. Wędkowanie z brzegu –dwie zwykle wędki lub jeden spinning

2. Wędkowanie z łodzi - dwie zwykłe wędki lub jeden spinning

3. Wędkowanie z lodu – jedna wędka

 

ZABRANIA SIĘ:

1. Łowić ryby poniżej wymiaru gospodarczego i w okresie ochronnym

2. Łowić ryb kuszą oraz metodą trolingową

3. Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów, tam i sprzętu rybackiego

4. Łowić ryby szarpakiem z lodu

5. Budować pomosty, kładki i inne budowle wodne bez zgody właściciela wody

6. Posługiwać się do celów wędkarskich sprzętem pływającym niezarejstrowanym

7. Używać jako przynętę rybę niewymiarową

8. Stosować nadmierną ilość zanęt ( max. do 1 kg na dobę)

9. Wędkując z lodu stosować jako przynętę rybę żywą lub martwą

 

LIMITY POŁOWU, WYMIARY ORAZ OKRESY OCHRONNE

Dla wszystkich gatunków złowionych ryb obowiązuje dobowy limit 4 kg łącznie

Gatunek Wymiar gospodarczy lub ochronny Okres ochronny
Lin 30 cm
Okoń 15 cm
Sandacz 50 cm 1 III – 31V
Sieja 35 cm 15X – 31 XII
Szczupak 50 cm 1 III – 30 IV
Węgorz 50 cm 15VI – 15 VII
Sum 70 cm 1 X – 31 V

 

KONTROLA ORAZ OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH

1. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Państwowej Straży Rybackiej, Policji oraz uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo posiadającym legitymację.

2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.

3. Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska należy zgłosić do Straży Rybackiej – nr tel. 600243543

 

A teraz wędy w dłonie i życzymy tradycyjnego połamania kija.

Opłaty za wędkowanie - 2015 rok

   Okresowe  -  wszystkie jeziora  Cały rok 
 1 dzień  3 dni  7 dni  14 dni  3 m-ce jedno jezioro wszystkie jeziora
 Z BRZEGU I Z LODU   17,00zł  30,00zł  40,00zł  50,00zł  80,00zł  100,00zł  150,00zł
 Z ŁODZI, Z BRZEGU I Z LODU   28,00zł  65,00zł  76,00zł  98,00zł  145,00zł  180,00zł  250,00zł