Regulamin połowu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gospodarstwo Rybackie Mrągowo udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora wymienione w wykazie jezior. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo.

2. Wędkujący zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.

3. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokumenty uprawniające do takiego połowu-tj. zezwolenie oraz kartę wędkarską, którą wydaje starosta. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

4. W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do 14 lat, przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia.

5. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek ustalić do kogo należy łowisko i jakie obowiązują na nim zasady wędkowania.

TERMINY I PORY WĘDKOWANIA
1. Z brzegu: 1 kwietna -30 listopada (od świtu do zmierzchu)
2. Z łodzi: 1 czerwca – 30 listopada (od świtu do zmierzchu)
3. W nocy – zakaz połowu

DOZWOLONA ILOŚĆ WĘDEK:
Wędkowanie z brzegu - dwie zwykle wędki lub jeden spinning
Wędkowanie z łodzi - dwie zwykłe wędki lub jeden spinning
Wędkowanie z lodu - jedna wędka

ZABRANIA SIĘ:
1. Łowić ryby poniżej wymiaru gospodarczego i w okresie ochronnym.

2. Łowić ryb kuszą oraz metodą trolingową.

3. Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów, tam i sprzętu rybackiego.

4. Łowić ryby szarpakiem z łodzi

5. Posługiwać się do celów wędkarskich sprzętem pływającym niezarejestrowanym

6. Stosować nadmierną ilość zanęt ( max. do 1 kg na dobę)

LIMIT, WYMIAR I OKRES OCHRONNY:

Gatunek Wymiar gospodarczy lub ochronny Okres ochronny

Lin
Lin
30 cm

Okoń
Okoń
15 cm

Sandacz
Sandacz
50 cm 1 III – 31V

Sieja
Sieja
35 cm 15X – 31 XII

Szczupak
Szczupak
50 cm 1 I – 30 IV

Węgorz
Węgorz
50 cm 1 XII – 31 III

Sum
Sum
70 cm 1 I – 31 V

Dla wszystkich gatunków złowionych ryb obowiązuje dobowy limit 4 kg łącznie.


Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu ryb.

KONTROLA ORAZ OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH

1. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Państwowej Straży Rybackiej, Policji oraz uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo posiadającym legitymację.

2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.

3. Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska należy zgłosić do Straży Rybackiej – nr tel. 600243543

A teraz wędy w dłonie i życzymy tradycyjnego połamania kija.