Wymiar i okres ochronny:

Dla wszystkich gatunków złowionych ryb obowiązuje dobowy limit 4 kg łącznie.
Regulamin połowu:
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Gospodarstwo Rybackie Mrągowo udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora wymienione w wykazie jezior. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo.
 2. Wędkujący zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.
 3. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokumenty uprawniające do takiego połowu-tj. zezwolenie oraz kartę wędkarską, którą wydaje starosta. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 4. W ramach jednego zezwolenia może wędkować osoba towarzysząca w wieku do 14 lat, przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia.
 5. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek ustalić do kogo należy łowisko i jakie obowiązują na nim zasady wędkowania.
§ 2. Terminy i pory wędkowania
 1. Z brzegu i z lodu od 1 stycznia – 31 grudnia (od świtu do zmierzchu)
 2. Z łodzi: 1 czerwca – 30 listopada (od świtu do zmierzchu)
 3. W nocy – zakaz połowu
§ 3. Dozwolona ilość wędek
 1. Wędkowanie z brzegu – dwie zwykle wędki lub jeden spinning
 2. Wędkowanie z łodzi – dwie zwykłe wędki lub jeden spinning
 3. Wędkowanie z lodu – jedna wędka
§ 4. Zabrania się:
 1. Łowić ryby poniżej wymiaru gospodarczego i w okresie ochronnym.
 2. Łowić ryb kuszą oraz metodą trolingową.
 3. Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów, tam i sprzętu rybackiego.
 4. Łowić ryby szarpakiem z łodzi
 5. Stosować nadmierną ilość zanęt (max. do 1 kg na dobę)

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów,
bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu ryb.

Kontrola oraz obowiązki wędkujących
 1. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Państwowej Straży Rybackiej, Policji oraz uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo posiadającym legitymację.
 2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.
 3. Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska należy zgłosić do Straży Rybackiej – nr tel. 600243543

A teraz wędy w dłonie i życzymy tradycyjnego połamania kija.