Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na zakup nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego z podwójną kabiną  i napędem 4 x 4  do przewozu ryb.

 1. Przedmiotem zamówienia jest samochód ciężarowego skrzyniowego z podwójną kabiną i napędem 4 x 4   o następujących parametrach:
  1. Masa całkowita DMC do 3500 kg.
  2. Silnik: pojemność całkowita ok. 2000 cm³ / 140- 150 KM.
  3. Rozstaw osi -  3400 mm.
  4. Skrzynia ładunkowa o wymiarach: długość ok. 2160 mm. – szerokość ok. 1900 mm.
  5. Napęd na dwie osie.
  6. Podwójna kabina.
  7. Hak holowniczy z funkcją stabilizacji przyczepy.
  8. Skrzynia 6-cio biegowa.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu: 23.02.2022r. o godz. 15.00. Oferta może być składana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście. Oferta która wpłynie po 23.02.2022r. po godz. 15.00 nie zostanie uwzględniona.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. Łączna cena netto – 50%
  2. Czas realizacji zakupu samochodu od momentu złożenia zamówienia ( w tygodniach) – 50%
 4. W ramach postępowania wyklucza się możliwość realizacji zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym tj. z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie.
 5. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
 6. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 08.02.2022r.
 7. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu

1

3

2

Zapytanie ofertowe – basen do przewozu ryb

Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie zgłasza się z prośbą o złożenie oferty na:

Baseny do przewozu żywych ryb wraz z instalacją natleniającą

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są baseny z laminatu poliestrowo szklanego do transportu żywych ryb o pojemności do 1700 litrów w ilości 4 szt. wraz z instalacją natleniającą. Baseny o wymiarach : długość 2100/2270, szerokość 1050, wysokość 880/1160 mm. W skład instalacji wchodzą dyfuzory kompletne (ramy natleniające) szt. 4, skrzynka z przepływomierzami, uchwyt montażowy  na 4 butle techniczne do tlenu, węże rozprowadzające tlen, rynna spustowa, elementy montażowe (bez zbiorczej instalacji do napełniania). Prosimy o ofertę nie zawierającą kosztów montażu.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
 1. Cena netto 90 %
 2. Termin realizacji zamówienia 10%

Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium:90 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,90. Maksymalna liczba punktów 90.

 1. Termin realizacji:

Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji:  oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 pkt.

Po upływie terminu składania dokonamy weryfikacji złożonych ofert. O wyniku weryfikacji powiadomimy oferentów drogą mailową.

Termin składania ofert.
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia dostarczenia i zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa .

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres
-opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia
- wartość oferty netto/brutto
- termin realizacji zamówienia

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – samochód ciężarowy

Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Samochód ciężarowy o ładowności około 7 ton z zabudową skrzyniową.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest samochód ciężarowy typu „dystrybucja” o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, ładowności około 7 ton.
- kabina: dzienna, kierowca + dwóch pasażerów, fotel kierowcy pneumatyczny
- zawieszenie: przód resory, tył poduszki pneumatyczne
- jednostka napędowa: moc co najmniej 140 kW
- skrzynia biegów: manualna
- blokada tylnego mostu
- zabudowa: skrzynia ładunkowa o wymiarach długość 5300 mm, szerokość  2550 mm, wysokość 600 mm. Podłoga ze sklejki wodoodpornej, burty aluminiowe, dzielone, łatwe do demontażu. Słupy narożne i środkowe stalowe, odkręcane. Rama podłogowa stalowa, wzmocniona i ocynkowana ogniowo. Ściana przednia, do wysokości kabiny, stalowa, wzmocniona. W ramie podłogowej i podłodze trwale wbudowane gniazda montażowe do przykręcania basenów transportowych dla ryb w ilości 5 szt. na stronę. W ścianie przedniej gniazda do montażu uchwytów na butle z tlenem oraz skrzynię przepływomierzy.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
 1. Cena netto 60 %
 2. Termin realizacji zamówienia 30%
 3. Wyposażenie w standardzie 10%

Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 60 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,60. Maksymalna liczba punktów 60.
2. Termin realizacji zamówienia:
Znaczenie procentowe kryterium : 30 %. Zasady punktacji: oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 30 pkt., druga w aspekcie terminu 20 pkt. kolejna 10 pkt. następne 0 pkt.
3. Wyposażenie w standardzie:
Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji: oferta z najbogatszym wyposażeniem w standardzie ( bez dopłaty) otrzyma 10 pkt.

Termin składania ofert.
Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia  zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.
Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia
- wartość oferty netto/brutto
- termin realizacji zamówienia

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na dokończenie budowy i wyposażenie łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa – Troll Master 800 B-C3 wykonanej z laminatu o następujących parametrach:

 1. długość – ok. 8 metrów.
 2. szerokość – ok. 2,5 metra.
 3. wysokość boczna – ok. 1,1 metra.
 4. zanurzenie max. 0,4 metra.
 5. jednostka napędowa – silnik zaburtowy minimum 60 kM.

Zakres prac dotyczy zakupu brakujących elementów wyposażenia oraz dokończenia budowy łodzi Troll Master 800 B-C3 zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

 1. Tapicerowany fotel sternika i pasażera
 2. Luk dachowy sterówki
 3. Dwa boczne okna otwierane, okno czołowe
 4. Wycieraczka elektryczna
 5. Maszt nawigacyjny
 6. Trzy lampy nawigacyjne
 7. Szperacz
 8. Naświetlacze pokładu
 9. Lampki oświetlenia kabiny
 10. Sygnał dźwiękowy
 11. Dwa koła ratunkowe z uchwytami
 12. Sześć poręczy dachowych + poręcz boczna
 13. Trzy tablice elektryczne z 15 włącznikami i gniazdem ładowania
 14. Wskaźnik rozładowania baterii
 15. Kosz dziobowy
 16. Kotwica z uchwytem
 17. Zbiornik paliwa + wlew + odpowietrzenie
 18. Czujnik i wskaźnik poziomu paliwa
 19. Dwa akumulatory + wyłącznik główny
 20. Instalacja elektryczna
 21. Pompa ręczna
 22. Elektryczna pompa zęzowa z pływakiem automatycznym
 23. Poręcze burtowe
 24. Trzystopniowa drabinka zaburtowa
 25. Cztery odbijacze
 26. Dziobowy uchwyt holowniczy
 27. Stopień boczny
 28. Bosak z uchwytami
 29. Zatrzask drzwi sterówki
 30. Pulpit sterowy
 31. Silnik YAMAHA 60 KM High Trust 4-suw z manetką , maszynką sterową, kierownicą i cięgnami
 32. Koje kabinowe z materacami
 33. Echosonda z GPS Garmin Striker Plus 9”

1. Termin składania ofert upływa do dnia: 14.11.2019r. o godz. 15.00
2. Oferta może być składana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście. Oferta która wpłynie po 14.11.2019r. po godz. 15.00 nie zostanie uwzględniona.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Łączna cena netto – 80%
b) Czas wykonania od momentu złożenia zamówienia ( w tygodniach) – 20%
5. Z ogłoszonego przetargu na dokończenie budowy i wyposażenie łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa – Troll Master 800 B-C3 wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie. Załącznik nr 1.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
7. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 29..10.2019 r.
8. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na zakup nowego samochodu ciężarowego z zabudową chłodniczą do przewozu ryb.

 1. Przedmiotem zamówienia jest samochód ciężarowy z zabudową chłodniczą do przewozu ryb o następujących parametrach:
  1. Masa całkowita DMC 3500 kg.
  2. Silnik: pojemność całkowita 2998 cm³ / 156 KM.
  3. Rozstaw osi –  3000 mm.
  4. Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego oraz system zjazdu ze wzniesień.
  5. Opony wielosezonowe 225/65R 16, jednakowe na wszystkich osiach, koła pojedyncze.
  6. Klimatyzacja manualna, światła do jazdy dziennej, centralny zamek z pilotem w kluczyku, Radio CD MP3 z BLUETOTH.
  7. Systemy wspomagające ruszanie, hamowanie, zapobiegające poślizgowi i stabilizujące tor jazdy: ESP9, ABS9, ASR, EBD, HILL HOLDER (hamulec wspomagający ruszanie pod górę), HBA (elektroniczny docisk pedału hamulca).
  8. Poduszka powietrzna kierowcy z napinaczami pasów, zbiornik paliwa 100 litrów, elektrycznie regulowane szyby i lusterka, lusterka podgrzewane, dwumiejscowa ławka pasażera.
  9. Izolacja termiczna i akustyczna tylnej ściany kabiny.
  10. Spojler dachowy.
  11. Kolor samochodu – niebieski.

Zabudowa – izoterma o wymiarach 3000 X 2100 X 1800, agregat z  opcją odszraniania gorącym gazem Zakres chłodzenia – 0°C/30°C – 3200 W

 1. Termin składania ofert upływa w dniu: 31.10.2019r. o godz. 15.00

Oferta może być składana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście. Oferta która wpłynie po 31.10.2019r. po godz. 15.00 nie zostanie uwzględniona.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. Łączna cena netto – 80%
  2. Czas wykonania od momentu złożenia zamówienia ( w tygodniach) – 20%

Pobierz załączniki:

Zapytanie ofertowe 1
Zapytanie ofertowe 1 
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na:

 1. Mały ciągnik rolniczy
 2. Przyczepę rolniczą, jednoosiową 3,5 T
 3. Ładowacz czołowy do ciągnika

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. 1. Mały ciągnik rolniczy do prac polowych i transportu drogowego, o mocy do 50 KM, z kabiną, mechaniczną skrzynią biegów, ( wskazany rewers), przystosowany do obsługi maszyn rolniczych w rodzaju kosiarek, kultywatorów, rozsiewaczy oraz do ciągania przyczep (pneumatyka hamulcowa).
 2. Przyczepa rolnicza, jednoosiowa o ładowności około 3,5 tony z trójstronnym wywrotem hydraulicznym. Homologowana do ruchu po drogach publicznych.
 3. Ładowacz czołowy do ciągnika rolniczego o udźwigu do 1,5 tony , wyposażony w „łyżkę” i „paleciak”

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena netto 40%
2. Długość okresu gwarancji 10%
3. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb 35%
4. Opinie użytkowników 15%

Zamawiający zastrzega wybór oferty kompleksowej – zawierającej wszystkie maszyny ujęte w zapytaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrzone. Wybór oferty nastąpi na zasadzie oceny punktowej. Punkty przyznane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena netto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium:40 %. Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do oferty badanej, następnie wynik mnożymy x 100, otrzymany iloczyn mnożymy x wskaźnik procentowy tj. 0,40. Maksymalna liczba punktów 40.

 1. Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium : 10 %. Zasady punktacji: za pierwsze 12 m-cy 0 pkt, za każde następne 12 m-cy 1 pkt . Punkty podlegają sumowaniu za każde następne 12 m-cy i każdy składnik zamówienia,  maksymalnie do 10-ciu.

 1. Ocena własna przydatności oferowanych maszyn w warunkach obiektu hodowli ryb:

W związku z występowaniem na rynku rozmaitości typów i modeli ciągników, przyczep oraz ładowaczy, zamawiający zastrzega sobie dokonanie subiektywnej oceny oferowanych maszyn pod kątem praktycznej przydatności w pracy w specyficznych warunkach obiektu hodowli ryb. Oceny dokonamy w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych maszyn oraz o doświadczenia własne i zatrudnionych na obiekcie pracowników- przyszłych operatorów w/w sprzętu.

Znaczenie procentowe kryterium: 35 %. Zasady punktacji: ciągnik w ocenie pełnej przydatności 20 pkt, przyczepa w ocenie pełnej przydatności 10 pkt, ładowacz w ocenie pełnej przydatności 5 pkt. Punkty sumowane, maksymalnie dla kryterium 35.

 1. Opinie użytkowników:

Zamawiający po otrzymaniu ofert pozyska opinie od użytkowników oferowanych maszyn w aspekcie prostoty i łatwości obsługi, trwałości i bezawaryjności oraz skuteczności i kosztów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Znaczenie procentowe kryterium: 15 %, zasady punktacji: za opinię negatywną 0 pkt, za opinię pozytywną 3 pkt, za opinię bardzo dobrą 5 pkt. Punkty sumują się za każdą maszynę z oferty. Maksymalna liczba punktów dla kryterium  wynosi 15. W Przypadku braku jakiejkolwiek opinii przyznajemy 5 pkt, jak za opinię bardzo dobrą.

Termin składania ofert.

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia  zamieszczenia  zapytania ofertowego na stronie internetowej gospodarstwa.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w siedzibie gospodarstwa, ul. Młodkowskiego 22 w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, lub na pocztę elektroniczną, adres gospryb@onet.eu 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– dane identyfikujące oferenta tj. nazwę i dokładny adres

-opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z opisem parametrów technicznych  maszyn

– wartość oferty netto/brutto

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 602 137 076.

 

pobierz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ofert na zakup łodzi patrolowej do zwalczania kłusownictwa.

1. Przedmiotem zamówienia jest łódź motorowa z laminatu o następujących parametrach:
a) długość – ok. 8 metrów.
b) szerokość – ok. 2,5 metra.
c) wysokość boczna - ok. 1,1 metra.
d) zanurzenie max. 0,4 metra.
e) jednostka napędowa - silnik zaburtowy minimum 60 kM.

2. Gospodarstwo Rybackie ustala kryteria punktowe, w skali od 0 do 10, przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty - w przypadku ich spełnienia.

3. Termin składania ofert na zakup łodzi - 8.01 - 23.01 2019r.

4. Kryteria oceny oferty ustalone przez zamawiającego tj. Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie:
a) kryterium ceny łodzi w skali od 0 – 10 pkt. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 200 000 zł. 5 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 220 000 zł. a 0 pkt zostanie przyznanych za ofertę o wartości do 250 000 zł. brutto.
b) kryterium terminowości i sposobu finansowania zakupu łodzi w skali od 0 – 10 pkt.. Przy czym 10 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 6 mc-y od daty podpisania umowy i bez współfinansowania. 5 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 8 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 50%, 0 pkt zostanie przyznanych za wykonanie łodzi w terminie 12 mc-y od daty podpisania umowy i przy współfinansowania wynoszącym 80%

5. Z ogłoszonego przetargu na zakup łodzi patrolowej wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gospodarstwem Rybackim. Sp. z o.o. w Mrągowie.

6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

7. Powyższe zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 08.01.2019 r.

8. Postępowanie przetargowe zostanie udokumentowane protokołem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Wymagania:

1. Kabina w części dziobowej
2. Tapicerowany fotel sternika i pasażera
3. Luk dachowy sterówki
4. Dwa boczne okna otwierane
5. Wycieraczka elektryczna
6. Maszt nawigacyjny
7. Trzy lampy nawigacyjne
8. Naświetlacze pokładu
9. Lampki oświetlenia kabiny
10. Sygnał dźwiękowy
11. Dwa koła ratunkowe z uchwytami
12. Poręcze dachowe
13. Trzy tablice elektryczne z 15 włącznikami i gniazdem ładowania
14. Wskaźnik rozładowania baterii
15. Kosz dziobowy
16. Kotwica z uchwytem
17. Zbiornik paliwa około 80 l + wlew + odpowietrzenie
18. Czujnik i wskaźnik poziomu paliwa
19. Dwa akumulatory + wyłącznik główny
20. Instalacja elektryczna
21. Pompa ręczna
22. Elektryczna pompa zęzowa z pływakiem automatycznym
23. Poręcze burtowe
24. Dwie rufowe platformy okołosilnikowe
25. Trzystopniowa drabinka zaburtowa
26. Pokrywa silnika
27. Dziobowy uchwyt holowniczy
28. Bosak z uchwytami
29. Koje kabinowe z materacami i bakistami na środki ratunkowe
30. Echosonda z GPS 9”
31. Podwójne dno z balastem betonowym 500-700kg
32. Stępki denne chroniące poszycie dna
33. Komory wypornościowe zapewniające niezatapialność łodzi
34. Materiał z którego jet wykonana jednostka - laminat poliestrowo-szklany

pobierz